Chorvatsko

Vlastně celé Jadranské pobřeží s četnými ostrovy je velmi lákavé - města Rijeka, Split, Zadar, Makarska,Tučepi a další, dále ve vnitrozemí Plitvická jezera - soustava jezer ve vápencové krajině. Chorvatsko je pro Čechy jedna z nejvíce navštěvovanějších zemí...
pokračování popisu na serveru Wikipedie.org

Kontaktujte nás

Telefon: 777 253 993

Specifika nákupu

Nákup nemovitosti

Jde o poměrně atypický proces. Trh s chorvatskými nemovitostmi se liší od našeho trhu, řada vil i apartmánů byla postavena bez stavebního povolení či není zkolaudována, rekonstrukce často není v souladu se stavem na katastru. Vždy mějte na paměti, že kupovanou nemovitost je potřeba důkladně prověřit a zajistit všechny potřebné formální náležitosti. Prodávané nemovitosti jsou často postavené načerno a schází jim tudíž potřebná dokumentace. I z tohoto důvodu se ne nedoporučuje provádět nákup nemovitostí v Chorvatsku na vlastní pěst či prostřednictvím neprověřených místních agentů.

Nabízíme Vám kompletní servis, kdy Vámi kupovanou nemovitost prověříme a zajistíme veškeré právní formality, aby obchod proběhl v souladu se všemi předpisy, a Vy jste získali legální nárok na Vámi zaplacenou nemovitost.

 

Cena nemovitosti

Cena se vždy odvíjí od místa nemovitosti. Levnější jsou daleko od moře či přes silnici, která je stále frekventovaná. Vždy doporučujeme osobní prohlídku nemovitosti a přilehlého okolí, uvědomění si všech skutečností, které se vážou k dané lokalitě (sousedé, infrastruktura, krajina, moře, zájmové preference, nabídka služeb…). O cenách nemovitostí v Chorvatsku se však dá poměrně často úspěšně jednat, takže uvedené ceny nemusí být konečné. Záleží vždy na konkrétním prodávajícím, zda nutně potřebuje peníze, nebo je finančně zajištěný a je mu v podstatě jedno, kdy nemovitost prodá.

Zápis do katastru

Doba zápisu se liší dle jednotlivých katastrů, nicméně standardně se pohybuje v rozmezí 3-4 týdnů u katastrů v okolí Splitu, na Istrii apod. Extrémní případy, které se občas vyskytují např. v okolí Makarské riviéry, trvají i 6 měsíců. Velkou výhodou je, je-li osoba v místě znalá poměrů a kontaktů, neboť cena překladatelských služeb se zde pohybuje kolem 25 Euro za hodinu.

Pronájem nemovitosti

Po vstupu Chorvatska do EU od 1. 7. 2013 se práva občanů členských zemí EU v této věci postavila na stejnou úroveň práv občanů Chorvatska. Češi i Slováci mohou tedy získat licenci k pronájmu u jakékoliv nemovitosti.

Komunální poplatek

Jedná se o poplatek, který v ČR neznáme. Je to povinná položka, která je placená za každou nemovitost do rozpočtu obce, ve které se nemovitost nachází. Tyto poplatky obec vybírá zejména za účelem úklidu a čištění ulic a dalších veřejných ploch obce, údržbu veřejných komunikací, pouliční osvětlení a jeho údržbu, údržbu odvodnění dešťových vod a další. Tento poplatek se v jednotlivých obcích liší podle tarifu, který každá obec určí samostatně. Tento poplatek nezahrnuje stočné nebo odvoz odpadků. Tyto dvě položky se platí zvlášť.

Zemská kniha versus Katastr nemovitostí

V Chorvatsku je zápis vlastnictví veden ve dvou evidencích – v zemské knize a v katastru nemovitostí. Zemskou knihu vede Ministerstvo spravedlnosti a je jediná rozhodující v případě určení a evidence vlastnictví nemovitosti. Katastr má pouzeinformační charakter a stará se o grafické určení polohy nemovitostí.

 

Daň z převodu nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti ze zákona platí kupující a zpravidla nikde u nemovitostí v Chorvatsku není zahrnuta v kupní ceně. Daň z převodu činí 5 % z kupní ceny. Kupující a notář či advokát zpracovávající kupní smlouvu mají povinnost předat jeden originál kupní smlouvy příslušnému daňovému úřadu. Daňový úřad na základě informací o nemovitosti a ceně v kupní smlouvě posoudí kupní cenu a v případě, že cena dle názoru daňového úřadu nebude pod úrovní tržní ceny, vyčíslí daň z kupní ceny a vyzve kupujícího k uhrazení daně. V případě, že daňový úřad shledá, že kupní cena může být pod úrovní tržní hodnoty nemovitosti, vyzve kupujícího ke zpřístupnění nemovitosti pro svého znalce a ten pak určí cenu, podle které daňový úřad vyčíslí daň z převodu nemovitosti. K výzvě daňového úřadu k uhrazení daně z převodu nemovitostí dochází zpravidla do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující ani prodávající v tomto procesu nemají povinnost vypracovávat žádné znalecké posudky jako je tomu v České republice, tím odpadají náklady na znalečné při pořízení nemovitosti.

 

Daň z nemovitosti

Tato daň se týká pouze rekreačních a komerčních nemovitostí v Chorvatsku. Nemovitostí určených k bydlení se tato daň netýká. Veškeré nemovitosti, které jsou určené k bydlení, i přesto, že je budete používat pouze k rekreaci, stále nemovitostmi k bydlení zůstanou a daň z nemovitosti se jich netýká. Navíc neexistuje povinnost, že by v objektu k bydlení musel být někdo trvale přihlášen. To, že nemovitost nemá žádného hlášeného trvalého obyvatele, nemění charakter nemovitosti k bydlení.

 

Inženýrské sítě

Připojení na elektřinu je možné zpravidla ve všech lokalitách, někde je možné připojení na elektřinu kabelem nataženým vzduchem. Tento způsob snižuje náklady na přípojku elektřiny pod zemí. V Chorvatsku existuje pouze jediný dodavatel elektřiny – HEP (Hrvatska Elektroprivreda). Připojení na veřejný vodovod s pitnou vodou je dostupné na pobřeží zpravidla ve všech lokalitách, avšak v některých lokalitách na ostrovech veřejný vodovod ještě není zaveden. Rozvody kanalizace jsou k dispozici pouze ve větších městech. V menších městech majitelé nemovitostí musí zřizovat vlastní jímky. Veřejný rozvod plynu v pobřežních částech Chorvatska je k dispozici pouze ve větších městech severní části Jadranského pobřeží, například v Pule nebo Rijece. Podstatný podíl nemovitostí v Chorvatsku nemá vůbec řešené ústřední vytápění. Díky teplému podnebí a poměrně krátkým obdobím chladnějších dnů jsou nejčastějším řešením vytápění elektrické přímotopy.


© 2013 - www.chorvatskereality.cz, ComSTAR Prague s.r.o.